Konkurranser
 1. Beste markedsføring
 2. Beste reklamefilm
 3. Beste logo
 4. Beste forretningsplan
 5. Beste yrkesfaglige bedrift
 6. Jord-Fjord-Bord prisen- NY
 7. Beste Sosiale Entreprenør
 8. Bærekraftsprisen i samarbeid med Storebrand
 9. Beste samarbeid med næringslivet
 10. Innovasjonsprisen
 11. Størst Verdiskapingspotensiale
 12. Beste HR-bedrift
 13. Spleiselagets Regnskapspris
 14. Beste ungdomsbedrift
 
Deltakende bedrifter i alle konkurranser 
Her kan du se hvilke bedrifter som konkurrerer i de ulike kategoriene: