OVERSIKT OVER TIDER FOR PRESENTASJON

Oppmøte 10 min før presentasjon - Grand hotell 

BEDRIFT

SKOLE

TIDSPUNKT

Droplet UB       11:00          Bodø vgs

UB Moolelo      11:15          Mosjøen vgs

Drug Test UB    11:30          Sortland vgs

UB Vågalan       11:45          Aust-Lofoten vgs

Paraflex UB       12:00          Bodø vgs

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og Skatteetaten står bak Spleiselaget. Spleiselaget ønsker å hedre ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.


Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?

 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?

 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?

 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse
  Ungdomsbedriften må i forkant av messa sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format

  som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Navn på konkurransen: «Spleiselagets regnskapspris».

 • Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under viser hvilke

  opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen kan være mer

  detaljert dersom driften krever det.

 • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene

  (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap).

 • Informasjon om hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i UB-løypa,

 • Visma eAccounting eller annet regnskapssystem)

I tillegg må bedriften levere inn følgende senest ved innsjekk/registrering på messa:

 

 • Alle bilag og regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av

 • bank og kasse mv.

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.