Info om Beste Ungdomsbedrift

Alle ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen Beste Ungdomsbedrift, skal gjennom tre delkonkurranser:

 • Innlevering av delårsrapport

 • 3 minutters scenepitch

 • Salgssamtale ved stand

Frist for innsendelse er 1. mars

Gjennomføres 17. mars (Grand Hotel)       

Gjennomføres 17. mars

Oversikt over tider for presentasjon 

Pulje 1

Oppmøtetidspunkt 08.50 - Grand Hotell            

Bedrift                                     Skole                                Tidspunkt                

 

 

 

Lærere uten grenser UB

Stetind UB

Duckpack UB

Bære Kraft UB             

Narvik vgs Frydenlund

Narvik vgs Frydenlund

Narvik vgs Frydenlund

Brønnøysund vgs

09:00

09:10

09:20

09:30

Pulje 2

Oppmøtetidspunkt 09.30 - Grand Hotell

Bedrift                                     Skole                                Tidspunkt                       

 

Kraftnett UB 

Stencil UB 

Gnist UB 

Flexilis UB 

09:40

09:50

10:00

10:10

Bodø vgs

Bodø vgs

Bodø vgs

Vest-Lofoten vgs

Pulje 3

Oppmøtetidspunkt 10.30 - Grand Hotell

Bedrift                                     Skole                                 Tidspunkt                       

Pure UB 

Resi UB 

Traino UB 

Old but Gold UB 

Hadsel vgs Stokmarknes

Hadsel vgs Stokmarknes

Andøy vgs

Andøy vgs

10:40

10:50

11:00

11:10

Pulje 4

Oppmøtetidspunkt 11.10 - Grand Hotell

Bedrift                                     Skole                                  Tidspunkt  

Stimmel Design UB 

Paraflex UB 

Sjokoladebanden UB 

Godis UB 

Droplet UB

Brønnøysund vgs

Bodø vgs

Vest-Lofoten vgs

Vest-Lofoten vgs

Bodø vgs

11:20

11:30

11:40

11:50

12:00

Formkrav til delårsrapporten

Som en del av konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" må det utarbeides en delårsrapport. Delårsrapporten er et skriftlig dokument over alt arbeidet dere har gjort det første halvåret.

Delårsrapporten gir alle ansatte en fin oversikt over hva dere faktisk har fått til og skal dermed gi mulighet for refleksjon over hva dere er fornøyd med, og hva dere kan ønske annerledes.

Planer for resten av halvåret slik som budsjetter, produktutvikling og markedsplan legges også inn. Dette er formkravene til delårsrapporten:

Forsiden (omslaget) skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.

 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er knyttet til.

 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.

 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Navn på ansvarlig lærer

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn

 • Forretningsidé, formål/visjon

 • Produkt

 • Økonomiske nøkkeltall

 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter

 • Innholdsfortegnelse

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om:

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften

  • Daglig ledelse

  • Produksjon, service og innkjøp

  • Salgs- og markedsområdet

  • Personal- og bedriftsadministrasjon

 • Økonomi

  • Resultatregnskap

  • Balanse

  • Likviditetsrapport

 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk

 • Læringseffekt

 • Potensial på lang sikt