Påmelding
Meld dere på her innen torsdag 11.februar:
 Frist påmelding lærere: 18.mars
Innlevering av bidrag

For å delta i konkurransene, må en ungdomsbedrift innen fristen som er satt sende inn:

 

  1. En kort videopitch som presenterer ungdomsbedriften/produkt/idè (maks 2 minutter). 

  2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet og bedriftens logo). 

  3. Skriftlig materiell eller videopresentasjon som er tilpasset konkurransene. 

I videopitchen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres- vær kreativ! 

NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinkene under.  

Videopitch/videopresentasjoner til ulike konkurranser må være lastet opp på youtube, og linkene legges ved. 

Det vil bli sendt ut en bekreftelse på hvilke konkurranser dere har sendt inn bidrag i når fristen er ute.

Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig.

Hvis dere har levert feil bidrag eller ønsker å rette opp i noe må dere kontakte oss på epost  

 

Viktig info! Alle skriftlige bidrag lagres i PDF og navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på UB”  
Eks. “Samarbeid med næringslivet_Care UB”

Alle bidrag til konkurranser med frist 11.mars MÅ lastes opp samtidig.

           

 

                                                                              

Innlevering av bidrag

Her laster dere opp bidrag i alle konkurransene:    

Her laster dere opp bidrag til Beste Ungdomsbedrift: 

Frist: 11.mars kl 23.59

Beste UB

Frist: 18.mars kl 16.00

Info om konkurransene og kriterier
For å lese mer om hvilke konkurranser ungdomsbedriftene kan delta i, kan dere laste ned heftet "Konkurransekriterier"under.
Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på.
Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere.
Juryene består av personer fra arbeids-og næringslivet i Nordland. Det gjennomføres i de fleste kategorier digitale intervjuer med påmeldte bedrifter, med noen unntak. I kategorien Beste forretningsplan gjennomføres det ingen intervjuer, og konkurransen vurderes kun ut ifra innsendt materiell. Ved mange påmeldte i en kategori vil juryen vurdere hvilke utvalgte som inviteres til intervju.I noen tilfeller kan det være at juryen trenger et nytt intervju dersom de har behov for oppfølgingsspørsmål.